7.Przedstaw zależnosc energii kinetycznej od czasu i enerii potencjalnej od czasu dla ciała swobodnie spadającego.

8.Z wysokosci 40m rzucamy pionowo do góry kamień z prędkoscią 20m/s .Na jaką wyskokośc wzniesie sie kamień?Z jaka predkoscią uderzy o ziemię?Jaką predkosc bedzie miał na wysokosci 8m?Na jakiej wysokosci prędkosc kamienia wyniesie 25 m/s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:05:19+01:00
Spróbuje na te 8, ale nie jestem pewna
h1=v*t-gt2przez 2
t=v/g=20m/s przez 10m/s=2s
h1=20m/s *2s- 10m/s * 4s przez 2=40m-20m=20m
v=2gh(pod pierwaistkiem)=2*10m/s*20m=20m/s-uderzy o ziemie
h2=25m/s*2s- 10m/s*4sprzez 2=50m-20m=30m- predkosc 25m/s
v2=wzor jak wyzej=20*8=160, czyli 12,6 m/s