Zadanie 1
Długość łuku wycinka kołowego o kącie środkowym 30 stopni jest równa 8П cm.Oblicz pole koła z którego wycięto ten wycinek kołowy.

Zadanie 2
Pole wycinka kołowego koła o promieniu 3 cm jest równe 9/5 П cm kwadratowych .Jaki kąt tworzą promienie koła wyznczające ten wycinek?
Z góry dziękuje za rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-11-10T15:10:16+01:00
1.
8π=30/360 ×2πr
2880π=60πr
r=48

2.
9/5πcm kwa= α/360×9π
3240/5π cm kwa= 9πα
648π=9πα
α=72