Odpowiedzi

2009-11-11T15:01:13+01:00
Spółka osobowa-cywilna,jawna,komandytowa,spółka z.o.o.
cywilna-powstaje w chwili zawarcia umowy pomiędzy wspólnikami,którzy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu,za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem,spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej,oznacza to że majątek spółki należy do spółki.
jawna-polega na działaniu kilku osób prowadzących przedsiębiorstwo zarobkowe,na zasadzie pełnej i solidnej osobno wszystkich wspólników.Jest wpisana do rej.przedsiębiorstwa.
komandytowa-zawierają umowę,jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.Komplementariusze odpowiadają za zob.całym swym majątkiem.
Partnerska-jest sp.osobową umowa przez jedno lub więcej osób wszyscy wspólnicy odpowiadają tylko do powstania spółki nie zbędne jest zawarcie umowy w formie akty notarialnego,niesienie kapitału,ustanowienie władu,spółki zarząd,rada nadzorcza,i zgromadzenie wspólników,posiada osobowość prawną.
akcyjna(kapitałowa)<chyba>-podstawą finansową tej spółki jest wniesiony przez wspólników kapitał w formie akcji,o różnej wartości nominalnej.