1)Wyznacz iloczyn, sumę i różnicę zbiorów A i B., Rozwiązanie zapisz jako przedział lub sumę przedziałów.
A= ( -nieskonczoności;4), B=(2;6)
2)
Podaj trzy różne podzbiory zbioru liczb całkowitych( pamiętaj o poprawnym zapisie zbioru)
3)
Ile elementów mają zbiory:
A=N-(xnależyC: x>10)
B= <-2,5>i C
C(xnależy C: -30większe bądz równe x większe badz rowne 30)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-03T16:58:27+02:00
1)
A iloczyn B = (2,4)
A suma B = (-nieskonczoność, 6)
A różnica B = (-nieskonczoność, 2>
B różnica A = <4,6)
2)
Podzbiór C: Liczby N, N+{0}, C\{0}
3)
A ma 10 elementów
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
B ma 8 elementów
{-2, -1, 0, 1 , 2,3,4,5}
C ma 61 elementów
{-30, -29, -28... -1,0,1,....,28,29,30}