Odpowiedzi

2009-11-10T15:28:23+01:00

wzór na pole prostopadłościanu : 6*(a*b)

1,2 dm = 12 cm
70 mm = 7 cm

P = 6 * (12 * 7) = 504
p = 504 cm3(sześcienne)
2009-11-10T15:28:26+01:00
70 mm = 7 cm
1,2 dm = 12 cm

P=7×1,2×1,2=10,08 cm
2009-11-10T15:30:49+01:00
H=70mm=7cm
podstawa=1,2dm=12cm

2(7*7)+4(7*12)=2*49+4*84=98+334=432 cm³