Dp szkolnego klubu sportowego należą 36chłopaków i 14dziewczynki.
1)jaki % uczniów klubu stanowią dziewczęta?
2)w zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu.Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów.Ile uczniów startowało w tych zawodach?
3)do klubu należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole.o ile %mniej jest w szkole chłopców niż dziewcząt?
4)po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób.o ile % wzrosła liczba członków?
Proszę o jak najszybsze rozwiązanie......pliska dam 29pkt

2

Odpowiedzi

2009-11-10T15:31:15+01:00
1)
36+14=50 uczniów
50 100%
14 x
x=14*100:50=28% dziewcząt
2)
85% z 50 = 85*50/100=85%*60=0,85*60= 51
17%- 51
100%- x
x= 100%*51/17%= 300
3)
24- 10%
x - 100%
x= 100%*24/10%= 240
36- 20%
y - 100%
y= 36*100%/20%= 180
240+180= 420
240-180=60
240- 100%
60- k
k= 60*100%/240= 25%
4)
60- 100%
24- x
x= 24*100%/60= 40%

;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T15:47:40+01:00
Ach! Robiłam to zadanie na lekcji i chyba źle napisałeś/aś. były 24 dziewczyny nie 14 :D Napiszę Ci tak, jak ja mam w zeszycie.
1) 24/60= 24/60*100%= 40%
2) 85%*60=0,85*60= 51
17%- 51
100%- x
x= 100%*51/17%= 300
3)
24- 10%
x - 100%
x= 100%*24/10%= 240- tyle jest dziewczyn w szkole

36- 20%
y - 100%
y= 36*100%/20%= 180- tyle jest chłopców w szkole

240+180= 420- wszyscy uczniowie

240-180=60- o tyle więcej jest dziewczyn
240- 100%
60- k
k= 60*100%/240= 25%- o tyle procent jest więcej dziewcząt
4)
60- 100%
24- x
x= 24*100%/60= 40%- o tyle wzrosła liczba członków


/- kreska ułamkowa