Argon stanowi około 0.93% objętościowych powietrza. OBLICZ ILE KILOGRAMÓW POWIETRZA NALEŻY PODDAĆ DESTYLACJI ABY OTRZYMAĆ 1m3 ARGONU. Przyjmij że gęstość powietrza w temp. 0 stopni Celciusza i pod ciśnieniem 1013 hPa wu\ynosi 1, 293 kg/ m3 PROSZĘ O POMOC

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T16:36:54+01:00
0,93% - 1m³
100% - x m³
x=1m³*100%/0,93%=10000/93=~107,5m³
d=1,293kg/m³
d=m/v
m=dv
m=1,293 kg/m³*107,5m³=139kg
Odp:Trzeba poddać destylacji 139 kg powietrza, zeby ot5rzymac 1 m³ argonu
86 4 86
Dokładnie to 139,04 kg Ale nie będę sie czepiać...