Odpowiedzi

2011-07-05T12:31:32+02:00

5g --- 100g

x  -----100

x = 5g NaOH

 

100g - 5g = 95g

 

V = \frac{m}{d}

V = \frac{95g}{1g/cm^{3}} = 95cm^{3}

ODp. Należy odważyć 5g NaOH i rozpuścić w  95cm^{3} wody.

b)

MgO

24u-16u

 

24 + 16 = 40u

 

\frac{24u}{40u} * 100% = 60%  ----  magnez

100%-60% = 40% ----- tlen