1. Podaj 2 przykłady ruchu po okręgu.
2. Jaka jest częstotliwość ruchu po okręgu dla ciała które w ciągu 1 minuty wykona 30 obrotów?
3. Wyjaśnij czy wartość prędkości liniowej i prędkości kątowej w ruchu po okręgu zależy od promienia?
4. Podaj wzór na obliczenie siły dośrodkowej w ruchu po okręgu.
5. Jaka siła utrzymuje samochód na łukach i rondzie?
6. Podaj co wpływa na wielkość siły grawitacyjnej.
7. Scharakteryzuj pole grawitacyjne centralne.
8. Jak zmienia się siła grawitacyjna 2 ciał jeżeli oddalimy ja na odległość 2 razy większą?
9. Oblicz ile wyniósłby ciężar ciała o masie 60 kg na Marsie gdzie g=4N/kg

zadanie dodatkowe. Oblicz wartość siły grawitacyjnej 2 ciał o masach 10kg i 20kg oddalonych od siebie o 1m

1

Odpowiedzi

2009-11-10T16:16:45+01:00
1. ruch planet, ruch wskazowek zegara.