Odpowiedzi

2009-11-10T16:24:55+01:00

1. kwasy
- H₂SO₃ → 2H⁺ + SO₃²⁻
- H₂CO₃ → 2H⁺ + CO₃²⁻
- HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻
zasady
- NaOH → Na⁺ + OH⁻
- Ca(OH)₂ → Ca²⁺ + 2OH⁻
- KOH → K⁺ + OH⁻
sole
- CuCl₂ → Cu²⁺ + 2CL⁻
- K₂SO₃ → 2K⁺ + SO₃²⁻
- MgNO₃ → Mg²⁺ + 2NO₃⁻

zad.2
Rezakcja kwasu z zasadą to reakcja zobojętniania. Polega ona na łączeniu się kationów wodoru z anionami wodorotlenkowymi w obojętne cząsteczki wody:
2KOH + H₂SO₄ = K₂SO₄ + 2H₂O

Estryfikacja to reakcje alkoholi z zasadami.
Tutaj przykładu nie podam, bo musiałabym to strukturalnie narysować a byłoby to trudne. Podam Ci tylko schemat.
KWAS + ALKOHOL (stęż. H2SO4) ESTER + WODA