Odpowiedzi

2009-11-10T16:12:46+01:00
Dzielimy na:
elektrolity mocne, całkowicie zdysocjowane na jony: wodorotlenki litowców i berylowców, wyłączając beryl, kwasy, np. HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, oraz większość nieorganicznych soli rozpuszczalnych w wodzie (do wyjątków należa np. sole rtęci - Hg(CN)2, Hg2Cl2 - w których wiązanie metalu z anionem" jest w dużym stopniu kowalencyjne) - takie sole tworzą kryształy jonowe.
elektrolity słabe: tylko częściowo zdysocjowane na jony - H2S, H2SO3, HNO2, CH3COOH.
to będzie dobrze na 100%
2 5 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T16:13:08+01:00
Przykładami elektrolitów w pierwszym znaczeniu są np: wodne roztwory soli, kwasów i zasad, oraz stopy tych związków.

elektrolity te dzieli się na mocne i słabe, w zależności od ich stopnia dysocjacji:

elektrolity mocne : np. HCl, HI, HNO3, HClO4

elektrolity słabe: H2S, H2SO3, CH3COOH.
1 3 1
2009-11-10T18:52:52+01:00
Elektrolitem nazywa się substancję, która stopiona lub rozpuszczona w rozpuszczalniku, rozpada się na swobodne jony (dysocjuje), na skutek czego może ona przewodzić prąd elektryczny.
Elektrolitem - z technicznego punktu widzenia - nazywa się też każde medium, zdolne do jonowego przewodzenia prądu - czyli innymi słowami, zdolne do przekazywania jonowo ładunku między elektrodami.
Elektrolity w drugim sensie dzieli się często na ciekłe (płynne) i suche (stałe).

Przykładami elektrolitów w pierwszym znaczeniu są np: wodne roztwory soli, kwasów i zasad, oraz stopy tych związków. Elektrolity te dzieli się na mocne i słabe, w zależności od ich stopnia dysocjacji:
elektrolity mocne, całkowicie zdysocjowane na jony: wodorotlenki litowców i berylowców, wyłączając beryl, kwasy, np. HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, oraz większość nieorganicznych soli rozpuszczalnych w wodzie (do wyjątków należa np. sole rtęci - Hg(CN)2, Hg2Cl2 - w których wiązanie metalu z anionem" jest w dużym stopniu kowalencyjne) - takie sole tworzą kryształy jonowe.
elektrolity słabe: tylko częściowo zdysocjowane na jony - H2S, H2SO3, HNO2, CH3COOH.

Przykładami elektrolitów w drugim znaczeniu, które nie są elektrolitami w pierwszym znaczeniu są np:
porowate gąbki lub materiały ceramiczne nasączone roztworami soli, kwasów i zasad. usieciowane polimery posiadające kanały jonowe, czyli puste obszary, przez które mogą wędrować swobodne jony. substancje krystaliczne, w których istnieją kanały jonowe, lub które są zdolne do absorbowania i uwalniania jonów okludowanych w sieci krystalicznej. rozmaite układy supramolekularne, w których jony są aktywnie wychwytywane i transportowane przez złożone chemicznie związki.