Odpowiedzi

  • x19
  • Rozwiązujący
2009-11-10T16:33:33+01:00
Są to reakcje metod otrzymywania soli:
sol 1 + sol2 = sol 3 ~ + sol 4

BaCl 2 + K2SO4 = BaSO4 ~ + 2KCl

sol 1 + kwas 1 = sol 2 + kwas 2

3MgCl2 + 3 H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6HCl

sol 1 + zasada 1 = sol 2 + zasada 2

Na2CO3 + Ba(OH)2 = BaCO3 ~ + 2NaOH


tam gdzie jest "~" jest strzalka w dol czyli wytacil sie osad.
2009-11-10T16:35:51+01:00
Reakcje wytracania osadu - reakcje gdzie reagujace ze soba substraty (np. sole) daja w reakcji jeden nierozpuszczalny produkt. W przypadku dwóch produktów nierozpuszczalnych reakcja będzie bezużyteczna.
Ca(NO3)2 + K2CO3 --> CaCO3 (osad) + 2 KNO3
Ca(2+) + 2NO3 (-) + 2K (+) + CO3 (2-) --> CaCO3 + 2K(+) +2 NO3(-)
Ca(2+) + CO3 (2-) --> CaCO3 (osad)
1 5 1