Odpowiedzi

2009-11-10T16:22:48+01:00
SEKTOR I- rolnictwo leśnictwo rybołóstwo
SEKTOR II- przemysł i budownictwo
SEKTOR III - usługi
62 3 62
2009-11-10T16:24:58+01:00
Przemysł maszynowy
Przemysł metalowy
Przemysł elektrotechniczny
Przemysł precyzyjny
Przemysł paliwowo-energetyczny
przemysł włókienniczy
przemysł odzieżowy
przemysł skórzano-obuwniczy
Przemysł chemiczny
przemysł chemii organicznej
przemysł chemii nieorganicznej
przemysł spożywczy
przemysł drzewno-papierniczy
przemysł lekki
18 2 18