Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T19:13:54+01:00
Św. Justyna z Padwy pochodziła zamożnej rodziny. Przedstawiana jest jako dziewczyna z palmą i księgą w dłoni oraz mieczem przekłuwającym pierś. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, rozpętane przez okrutnego cesarza Dioklecjana, Justyna została pojmana i zaprowadzona przed namiestnika Maksymiana Galeriusza. Wszelkie jednak próby nakłonienia jej do odstąpienia od wiary chrześcijańskiej zawiodły, wobec czego została skazana na ścięcie mieczem. W mojej drodze do świętości chciałabym naśladować św. Justynę w wytrwałości w wierze do końca życia. W zaufaniu Bogu i nie wyparcia się swojej wiary nawet wtedy gdyby groziła mi śmierć.
3 5 3
2009-11-10T20:33:54+01:00
Dziewica i męczennica otaczana wielką czcią w Padwie, gdzie w już 6 wieku zbudowano ku jej czci kościół, a także w Wenecji. Tekst, który mówi o jej chrzcie z rąk św. Piotra i męczeństwie za Nerona uznawany jest dziś za nieautentyczny (Attwater). Inne źródła podają, że umęczona była za czasów Dioklecjana ok. 300 r., ale poza tym czas jej życia nie jest znany.
2 5 2