Otóż potrzebne mi są materiały na biologie a dokładniej MEJOZA (czyli jej przebieg) i DNA ( czyli występowanie, znaczenie i budowa DNA ). Bardzo ważna informacja, chciałbym aby to wszystko było opisane w miare małych ilościach ale też zwięźle i z sensem. Punkty czekają :)

3

Odpowiedzi

2009-11-10T17:02:13+01:00
MEJOZA - to proces prowadzący do powstania komórek płciowych.Polega na dwukrotnym podziale jądra komórkowego.W jego wyniku dochodzi do powstania komórek płciowych(gamety męskie i żeńskie)lub zarodników,które mają zredukowaną do połowy(czyli pojedynczą)liczbę chromosomów.

DNA przechowuje i przekazuje informację genetyczną(decyduje o budowie białka).Cząsteczka DNA składa się z dwóch długich łańcuchów utrzymujących się razem dzięki poprzecznym połączeniom.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:11:48+01:00
MEJOZA
Podczas mejozy liczba chromosomów w komórkach potomnych redukuje się o połowę (z 2n do n).
Podczas pierwszego podziału w profazie I pojawiające się chromosomy dobierają się w pary tworząc biwalenty.Później następuje wymiana odcinków między chromatydami chromosomów homologicznych.A następnie w metafazie I biwalenty układają się w płaszczyźnie równikowej.Podczas Anafazy I włókna wrzeciona skracają się odciągając chromosomy do przeciwległych biegunów komórki.W Telofazie I wokół grup chromosomów wytwarza się otoczka jądrowa i następuje cytokineza.W w wyniku pierwszego podziału powstają dwie jednojądrowe komórki. Drugi podział mejotyczny przypomina zwykłą mitozę (zmniejszenie liczby cząsteczek DNA o połowę).Ostatecznym skutkiem tego podziału jest więc zwiększenie liczby komórek potomnych do 4 haploidalnych.DNA
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA-komórka eukariotyczna:jądro komórki(chromosomy),mitochondria,chloroplasty; komórka prokariotyczna; genofor ;plazmidy

BUDOWA
DNA (kw. dezoksyrybonukleinowy) składa się z czterech rodzajów nukleotydów. Nukleotyd z kolei tworzą 3
składniki: - element cukrowy – w wypadku DNA jest to pentoza; - zasada azotowa – pierścieniowy związek organiczny, który w szkielecie węglowym posiada atomy azotu; w przypadku DNA mamy 4 zasady azotowe:1) dwupierścieniowe puryny: adenina (A) i guanina (G) 2) jednopierścieniowe pirymidyny: cytozyna (C) i tymina (T)
- reszta fosforanowa

2 5 2
2009-11-10T17:34:00+01:00
MEJOZA- to prosec prowadzący do powstania komórek płciowych .Polega na dwukrotnym podziale jądra komórkowego. W jego wyniku dochodzi do powstania komórek płciowych ( gamety męskie i żeńskie) lub zarodników , które mają zredukowaną do połowy liczbę chromosomów .

DNA-to kwas nukleinowy zbudowany z wielkiej liczby podjednostek zwanych nukleotydami.Każdy nukleotyd skałada się z cukru deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego oraz jednej zasady azotowej : adenina,tymina,guanina lub cytozyma.DNA wyglądem przypomina skręconą drabinkę,składająca sie z dwóch oplatjących się nici - to tak zwana podwójna helisa. Cukier i reszty kwasowe budują krawędzie drobiny DNA.