Przez długi poziomy, sztywno zamocowany drut (o przekroju kołowatym r=1mm) płynie prąd o gęstości j=5*10⁷ A/m². równolegle z nim umieszczony jest cieki przewód o macie M₁ =5g/m, przez który płynie prąd o natężeniu I=50 A. na jakiej wysokosci nad pierwszym drutem należy umieścić drugi, aby siły magnetyczne zrównoważyły jego ciężar? (odp. x=I*u₀*j*r²/2M₁g)

1

Odpowiedzi

2009-05-04T10:12:03+02:00
Potrzebny wzor na oddzialywanie przewodników z prodem.

F=μo/(2π)*i1*i2*l/d

r=1mm=0,001m
płynie prąd o gęstości j=5*10⁷ A/m².
M₁ =5g/m,
I=50 A.
d=?
Obliczam
i1=πr²*j=π*10⁻⁶*5*10⁷ A=50πA
i2=I=50A
Obliczam ciezal l metrow drutu
Q=M*l*g ciezar musi byc zrownowazony przez F

μo/(2π)*i1*i2*l/d=M*l*g l sie upraszcza
d=μo/(2π)*i1*i2/M*g
aby zgodnos z odp podstawiam
d=μo/(2π)*πr²*j*I/M*g=μo*r²*j*I/(2*M*g)

/kierunki pradu przeciwne/

Pozdrawiam


1 2 1