Jeden kg cukru kosztuje 3 zł,liczbę kilogramów kupionego cukru oznaczamy przez x a wartość zakupu w złotych-przez y.Napisz wzór zależności między wielkościami x i y
Pole prostokąta oznacz przez Y a jego długość i szerokość przez a i b,czy wielkości y a i b są wprost proporcjonalne.Odpowiedz uzasadnij

1

Odpowiedzi

2009-11-10T17:30:21+01:00
1
y/x = 3
2
ab = y jest to zależność wprostproporcjonalna ponieważ każde zwiększenie jednego z czynników po lewej stronie równania powoduje proporcjonalny wzrost wyniku