Odpowiedzi

2009-11-10T17:17:17+01:00
Oznacza ono ,ze Antarktyda nie należy do żadnego państwa i każdy kraj ma do niego jakieś prawa.
42 3 42
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:28:01+01:00
Hasło: Antarktyda wspólne dziedzictwo ludzkości
oznacza ono, że: Antarktyda jest własnością każdego państwa, ale jest suwerenna - nie podlega niczyjej władzy.. Wszystkie państwa mogą korzystać z tych terenów, używać ich w celach pokojowych, gdyż należy je zachować dla przyszłych pokoleń.
W tej sprawie odbyła się konferencja w Waszyngtonie w 1959r , gdyż wiele państw rościło sobie prawa do Antarktydy, na której ustalono, iż żadne państwo nie ma prawa do roszczeń wobec Antarktydy.

podjęte działania dla utrzymania tego hasła:
- Antarktyda jest wykorzystywana wyłącznie w celach pokojowych. Zabrania się tworzenia tam baz wojskowych oraz przeprowadzania doświadczeń zbrojnych
- każde państwo posiada wolność badań naukowych
- zakaz prowadzenie wielu działań gospodarczych m.in. eksploatacji surowców mineralnych przez co najmniej 50 lat
- uczestnicy wypraw badawczych są zobowiązani wymieniać między sobą informacje naukowe dotyczące kontynentu, uzyskane w trakcje owych badań
- zabrania się wszelkich prób jądrowych i składowania odpadów promieniotwórczych.
116 4 116
Za długie :P
tjh
*th
Jak za długie to napisz własnymi słowami, a nie przepisuj.
2009-11-10T19:24:30+01:00
... , że jest nową formą własności. Termin prawa międzynarodowego odnoszący się do części dorobku ludzkiego.

Wspólne dziedzictwo ludzkości nie może zostac zawłaszczona, wymaga systemu kierowania. Gwarantuje udział w korzyściach wszystkim państwom świata. Można go używac tylko do celów pokojowych
23 3 23