Dana jest funkcja y = 2 x -6
a ) sporządź wykres funkcji
b) oblicz miejsce zerowe funkcji
c)jaka jest wartośc funkcji dla argumentu x = 1?
d)znajdź argument dla którego wartośc funkcji wynosi -5
e) sprawdź , czy punkt A = 2 , -10
f)podaj współrzędne punktów , w których wykres funkcji przecina osie układów współrzędnych

3

Odpowiedzi

2009-11-10T17:34:21+01:00
A) no chyba narysować mi się nie uda :D
b) 2x-6=0
2x=6 /÷2
x=3
c) y= 2×1-6
y=2-6
y=-4
d) -5=2x-6/+6
1=2x /÷2
x=½
e) A=(2, -10)
-10=2×2-6
-10=4-6
-10≠ -2 nie należe do wykresu
f) wg poprzednich punktów oś OX w punkcie 3
a oś OY -4
1 5 1
2009-11-10T17:38:04+01:00
Dana jest funkcja y = 2 x -6
a )
y=2(-1)-6
y=-8 (-1;-8)


y=2*0-6
y=-6 (0,-6)
b) oblicz miejsce zerowe funkcji
y=2x-6
0=2x-6
-2x=-6/(-2)
x=3
Miejsce zerowe tej funkcji wynosi 3.
2009-11-10T18:17:15+01:00
A)wystarczy podstawić przkładowe liczby za x obliczyćz ze wzoru na y i narysować układ współrzednych ;p
b) 0=2x-6
-2x=-6 / :(-2)
x=3
c) y= 2 * 1 -6
y=2-6
y= -4
d) -5=2x-6
-2x= -6+5
-2x= -1 /:(-2)
x=½
e) -10=2*2-6
-10=4-6
-10(nie jest równe) -2
f) oś x - (3;0)
oś y - (0;-6)

* - ozn. znak mnożenia ;)