Odpowiedzi

2009-11-10T17:37:11+01:00
-zawsze przestrzegać prawa innych, nikomu nie narzucać własnych wartości,
-nikogo nie bić, nie wyzywać,
-zawsze być pobożnym,
-młodszych dobrze traktować,
-szanować własności szkoły.
6 1 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:41:50+01:00
Uczeń zobowiązany jest wiedzę przyswajać, albowiem inaczej wyrzucon ze szkoły on będzie. W sytuacji przez żadnego proroka nie przewidzianej posiada przyzwolenie nieprzygotowania zgłoszenia. Jedynkę dostawszy winien poprawić ją, albowiem dyrektora gniew cały świat obejmuje i do następnej klasy uczeń nie przejdzie. Winien ów człowiek podręcznik posiadać, któron niezbędny jest i w edukacji pomagać będzie. Sprawdziany winny zapowiedziane być, uczeń który odpisywać od kolegi będzie, skazany na wieczne potępienie zostanie i gniew nauczyciela na siebie ściągnie, a w dzienniku jedynka na stałe zagości. O ocenie owej nauczyciel poinformować musi, albowiem siły wyższe prawa niezmienne ustanowiły. Sala zapełniać wiedzy żądnymi w obecności nauczyciela zapełniać się musi, on czuwać będzie nad prawem na lekcji i zachowanie niepożądane bronią ciężką zwalczać będzie. Jeśli szatan szkołę opuścić ci podpowiada, odrzuć myśli nieczyste i pozostań, albowiem gniew wielki na prawicę twą spadnie.
18 4 18
2009-11-10T17:43:23+01:00
Albowiem wielka jest szkoła i łaskawa, uczniowie maja prawo do swych sprawdzianów wglądu.
nie korzystnie dla nich sprawdzian spisany mają prawo napisać go raz jeszcze ponownie w terminie przez nauczającego wyznaczonym.
obowiązkiem ucznia jest aby wywiazywał się z uczęszczania do szkoły.
albowiem tak jest napisane: uczeń ma obowiązek rodziców swych wielebnych bądź też opikunów przez prawo im naznaczonych o zbliżającym się zebraniu pośpiesznie poinformować.
7 2 7