Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • atka
  • Rozwiązujący
2009-11-10T17:31:37+01:00
Zalety:
upowszechnia wiedzę;

- sprzyja wymianie informacji i myśli, dzięki czemu przyspiesza rozwój;
- sprzyja upowszechnianiu lepszych technologii (wydajniejszych, energooszczędnych, proekologicznych);
- aktywizuje gospodarczo kraje, w których lokalizowane są inwestycje bezpośrednie;
- promuje konkurencję, która wymusza innowacyjność prowadzącą do spadku cen towarów;
- zwiększa liczbę inwestycji w regionach atrakcyjnych ekonomicznie;
- integruje, poprzez współpracę, ludność z odrębnych kręgów kulturowych;
- wzmaga procesy demokratyzacji społeczeństw;
- umożliwia kontrolę wydarzeń w skali globalnej.


Wady globalizacji
- marginalizuje kraje słabo rozwinięte;
- przyczynia się do wzrostu bezrobocia spowodowanego automatyzacją produkcji;
- osłabia pozycję państw w stosunku do korporacji ponadnarodowych;
- upowszechnia wzorce organizacyjne korporacji ponadnarodowych, przez co sprzyja ich ekspansji;
- uniemożliwia kontrolę nad korporacjami ponadnarodowymi;
- upowszechnia obcy kulturowo model życia;
- umożliwia manipulację informacjami przez media o światowym zasięgu.
2009-11-10T19:21:53+01:00
+
postępy technologiczne na całym świecie, np. Japonia, Chiny
ciągłe udoskonalanie technologii
przepływ kapitału, usług, ludzi
jesteśmy na bierząco połączeni z całym światem
efektywność pracy (firmy muszą przyciągnąć ludzi do swoich produktów)


-
ktoś może mieć monopol w biznesie
małe firmy nie mogą się rozwijać, niszczą je wielkie kolporacje
konsumpcyjny tryb życia
zanik kultury danego kraju z powodu masowych mediów