Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T17:49:02+01:00
1. Przyczyny
- najazdy kozackie na ziemie tatarsko-tureckie
- dazenie kozaków do powiekszenia rejestru
-wyjeżdżająca na Zaporoże szlachta próbowała zmusić kozaków do odrabiania pańszczyzny
- Bohdan Chmielnicki chciał się zemścic za smierc swojej rodziny
- dażenie kozaków do uzykania wiekszych swobód politycznych i przywilejów analogicznych ze szlacheckimi
- konflikty religijne między katolikami a prawosławnymi na Ukrainie

2. W 1654 roku starszyzna kozacka uchwaliła z Rosją w Perejasławiu ugodę na mocy, której lewobrzeżna Ukraina została zjednoczona z panśtwem rosyjskim. Oznaczało to dla Polski wojnę juz nie tylko z samymi kozakami, lecz także z Rosją, która od tej pory walczyła po stronie kozackiej.
9 4 9