1. Francuzi O.Fermat i C.Vaniaque uprawiają hazard. Codziennie O.Fermat przegrywa 2/3 swojego majątku, a C.Vaniaque zwiększa swój majątek dwukrotnie. Obaj mieli na początku po 1000 franków. Oblicz ile pieniędzy będzie miał każdy z nich po 6 dniach.
2. Okrzemka rozmnaża się przez podział(jedna okrzemka dzieli się na dwie). W sprzyjających warunkach podziały mogą następować co 6 godzin. Przyjmując, że nic nie zakłóca tego procesu, oraz że okrzemki nie umierają, oszacuj po jakim czasie z jednego osobnika powstanie ich ponad milion?

1

Odpowiedzi

2009-11-10T18:26:51+01:00
Fermat:
I 1000/3=333,33
II 111,11
III 37,04
IV 12,35
V 4,12
VI 1,37

Vaniaque
I 2000
II 4000
III 8000
IV 16000
V 32000
VI 64000
Zad.2 2 do potęgi dwudziestej to 1048756
1+2+2*2 + ... +2^19=2^20-1=1048756, czyli musi rozmnożyć się 20 razy. 20*6=120 za 120 godzin, czyli po 5 dniach

1000 000
7 2 7