Odpowiedzi

2009-11-10T19:46:44+01:00
Autorem listu do tymoteusza jest św. Paweł.

Powodem napisaniu listu była szczególna troska św. Pawła o Kościół w Efezie.

Treścią listu są pouczenia o charakterze praktycznym, pouczającym oraz dogmatycznym.

Księga składa się z 6 rozdziałów.

Wysłany został z Macedonii do Tymoteusza z Efezu między pierwszym a drugim uwięzieniem (tj. między 63 a po 67 r. n.e.).

Interesuje mnie fragment: "...Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, 13 ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze..."
Zainteresował mnie, gdyż jest jednym z fragmentów który św paweł tak "językowo napisał"


----------------------------------------

Jeszcze to rozwiniesz i masz gotowe!
Możesz jeszcze opisać kim był Paweł, Tymoteusz...

-------------------------------------------
Mam nadzieję że w 3% pomogłam;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T21:19:37+01:00
Napisze cie główne punkty które sobie rozbudujesz na pewno pomogą.

Autorem jak wiadomo jest sam Apostoł Paweł(możesz tu napisać o tym jak się nawrócił,, oślepienie przez Yeshua,, itd prześladował na początku wierzących braci w Messiasha i że był faryzeuszem- doskonale znał Tanach.

pierwszy list napisany został 64 lub 66r po Chrystusie. ApostołPaweł miał wówczas 56 lub 58 lat

List napisał z Rzymu lub Filippi

Jego celem było wsparcie młodego duszpasterza wradami na temat kierowania lokalną wspólnotą kościoła.

Tematem listu jest Pan Jezus Chrystus jako podstawa nauczania oraz wiara czynna w miłości


Temat 1 Tymoteusza został dość wyraźnie przedstawony w 3,14-15
Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Paweł dość jasny sposób stwierdza tutaj że istnieje coś takiego jak standard postępowania dla Kościoła Bożego, i że pisze o tym do Tymoteusza, aby go o tym poinformować. Jeżeli niegrzeczne dziecko nie wie, co się rozumie pod pojęciem ,,dobrego zachowania, nie wystarczy powidzieć mu : ,, Bądz grzeczny!,,. Najpierw trzeba mu powiedzieć, co jest włąściwe. O takim właśnie ,, dobrym zachowaniu ,, dziecka Bożego w kontekście Kościoła Bożego dowiadujemy się w 1 Tymoteusza. Ogólne spojrzenie na poszczególne rozdziały uzasadnia przyjęcie powyższego tematu. Drugi rozdział pokazuje nam normy takiego zachowania w związku z modlitwą kościoła oraz publiczną służbą kobiet. Trzeci rozdział przedstawia wymagania wobec tych, którzy podejmą się odpowiedzialnych zadań i przywództwa w społeczności. Piąty rozdział podkreśla odpowiedzialnośc społeczną za wdowy.


II list Pawła do Tym.

napisany ok. 67 r. po Chrystusie (Schyłek rządów Nerona)

W rzymie ,,cela śmierci,,

celem jest przekazanie młodszemu współpracownikowi najważnieszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.

tematem jest pozostanie dobrym zołnierzem Chrystusa

Temat 2 Tymoteusza jest dobrze wyrażony w 2:15 ,,Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.,, W przeciwieniśtwie do 1 listu do Tym., gdzie nacisk położony jest na wspólne postępowanie zgromadzenia, tutaj przedewszytkim jest mowa o odpowiedzialności i postępowania jednostki. Temat może zostać przedstawiony następująco : ,, Indywidualna odpowiedzialnośc w czasach zbiorowego upadku.,,
W tym liście widzimy wiele zbiorowych upadków w wyznającym kościele. Nastąpiło wiele odejścia od wiary i prawdy. W jaki sposób dotyka to pojedynczego wierzącego? CZy jest zwolniony z wysiłków, aby trzymać się prawdy i żyć pobożnym życiem ? odpowiedzą 2 Tymoteusza jest zdecydowanie nie! ,,...Staraj się usilnie abyś mógł stanąc przed B-giem wypróbowany,,
Ilustruje to sytuacje młdego Daniela na dworze w Bablilonie (Dn 1). Z powodu przedłużającej się niegodziwości izraelitów, on i wielu innych zostali zabrani przez Nabukadnesara do niewoli Babilońskiej. Zostali pozbawieni wszelich zewnętrznych form religii Żydowskiej - ofiar, służby kapłąńskiej, uwielnbienia w świątni itd. W rzeczywistości, w niedługim czasie zostały one całkowicie zarzucone, gdy kilka lat później Jeruzalem zostało zniszczone, a cały naród zbrany do niewoli. CZy w związku z tym DAniel powiedział sobie:. ,, Właściwie to mogę zapomniećo zakonie/prawie oraz prorokach i przystosować się do praktyk, standardów i moralności obecnych tutaj, w Babilonie ?. Historai pokazuje jasną odpowiedź w jego niezwykłym życiu wiary w okolicznściach na pozór tak przeciwnych. Dlatego tez przesłąnie 2 Tymoteusza skierowane jest do pojedyńczego dziecka Bożego, dla którego ogólne świadectwo dzisiejszego kościoła dalece, odbiega od nowotestamentowej prostoty i świętości jego początków (Przynajmniej w katolicyźmie). On czy ona nadal jest odpowiedzialni za to aby ,, żyć pobożnie w Panu Jezusie Chrystusie/ Jeszui,, ( 2 Tym. 3;12)


Przepraszam za błdy w tekście śpieszyłem się ;) może troche pomogłem.

Shalom, niech Elohim Cię bogosławi i da Ci dobre zrozumienie Jego Słowa.
2 5 2