Odpowiedzi

2009-11-10T18:18:54+01:00
X+y+z=6
2x-y-z=3
x+y-z=5

z=6-x-y
2x-y-(6-x-y)=3
x+y-(6-x-y)=5

z=6-x-y
2x-y-6+x+y=3
x+y-6+x+y=5

z=6-x-y
3x=9 /÷3
2x+2y=11

x=3
z=6-3-y
2×3+2y=11

x=3
z=3-y
2y=5/÷2

x=3
y=2,5
z=0,5

2009-11-10T18:20:44+01:00
X+y+z=6
2x-y-z=3
x+y-z=5
dwa pierwsze równania dodajemy do siebie
3x=9
x=3
drugie i trzecie dodajemy
3x-2z=8
9-2z=8
-2z=-1
z=1/2
xi y podstawiamy np. do pierwszego równania
3+y+1/2=6
y=2½