TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI W ZAŁĄCZNIKU !!!!
1.W trzech probówkach znajdują się roztwory wodne następujących soli : Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2 , AgNO3 . Mając do dyspozycji tabelę rozpuszczalności , znajdź jeden wspólny odczynnik , który wytrąci osady we wszystkich probówkach . Napisz odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej , jonowej i skróconej jonowej .

2.W trzech probówkach znajdują się roztwory wodne następujących soli : Zn(NO3)2 , Fe(NO3)2 , AgNO3. Mając do dyspozycji tabelę rozpuszczalności , znajdź jeden wspólny odczynnik , który wytrąci osady we wszystkich probówkach . Napisz odpowiednie równania reakcji w formie cząsteczkowej , jonowej i skróconej jonowej .

TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI W ZAŁĄCZNIKU !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T18:51:08+01:00
1.) odczynnik: K₂SO₃
Cu(NO₃)₂ + K₂SO₃---> CuSO₃ + 2KNO₃
Cu²⁺+2NO₃⁻+ 2K⁺+SO₃²⁻--->CuSO₃+ 2K⁺+ 2NO₃⁻
Pb(NO₃)₂ + K₂SO₃---->PbSO₃ +2KNO₃
Pb²⁺+ 2NO₃⁻ +2K⁺+SO₃²⁻---> PbSO₃ + 2K⁺+ 2NO₃⁻
2AgNO₃ + K₂SO₃----> Ag₂SO₃ + 2KNO₃
2Ag⁺+2NO₃⁻+2K⁺+SO₃²⁻--->Ag₂SO₃+ 2K⁺ +2NO₃⁻

2.)odczynnik:Na₂CO₃
Zn(NO₃)₂+ Na₂CO₃--->ZnCO₃+2NaNO₃
Zn²⁺+2NO₃⁻+2Na⁺+CO₃²⁻--->ZnCO₃+2Na⁺+2NO₃⁻
Fe(NO₃)₂+Na₂CO₃---->FeCO₃+2NaNO₃
Fe²⁺+2NO₃⁻+2Na⁺+CO₃²⁻--->FeCO₃+2Na⁺+2NO₃⁻
2AgNO₃+Na₂CO₃---->Ag₂CO₃+2NaNO₃
2Ag⁺+2NO₃⁻+2Na⁺+CO₃²⁻--->Ag₂CO₃+2Na⁺+2NO₃⁻