1.Zapisz 5 równań reakcji korzystając z podanych niżej substratów : sód , tlenek wapnia , chlorek żelaza (III) , woda ,kwas azotowy (V) , tlenek siark(VI) , zasada sodowa .
2.Zapisz 5 równań reakcji korzystając z podanych niżej substratów : wapń , tlenek potasu , chlorek miedzi (II) , woda , kwas siarkowy(VI) ,tlenek azotu(V) , zasada sodowa

1

Odpowiedzi

2009-11-10T19:18:06+01:00
1.CaO+SO2->CaSO3
2. HNO3+NaOH->NaNO3+H20
3. 3CaO+H2O->Ca(OH)2
4. FeCl3+ 3HNO3->Fe(NO3)3+3HCl
5. SO2+H2O->H2SO3

1. K2O+H2O->2KOH
2.CuCL2+H2SO4->CuSO4+2Hcl
3. 2NaOH+H2SO4->Na2SO4+ H2O
4.N2O5+K2O->2KNO3
5. 2NaOH+N2O5->2NaNO3+H2O

Ad. poprzedniego rozwiązania. Jak można dodac tlen skoro nie mamy go w substratach?