Odpowiedzi

2009-11-10T18:38:35+01:00
Kalina, głóg, leszczyna, czeremcha, jarzębina, bez czarny
To rośliny podszytu, warstwy roślinnej ekosystemu leśnego.
Konkurują o:
-wodę
-sole mineralne
-światło
-dwutlenek węgla
2009-11-10T19:03:21+01:00
Typ interakcji międzygatunkowej negatywnej polegający na współzawodniczeniu o taki sam czynnik środowiskowy (pokarm, światło, przestrzeń). Konkurencja jest tym ostrzejsza, im dwa gatunki są bliżej spokrewnione i mają bardziej podobne wymagania życiowe. Np. wypieranie szczura śniadego przez szczura wędrownego, walka hien z sępami o padlinę czy konkurencja chwastów z roślinami uprawnymi o światło i składniki mineralne.
1 5 1