Odpowiedzi

2009-11-10T18:53:11+01:00
3 mole - 1 dm³
4 mole - V

V=4×1÷3
V= 1,3(3) dm³
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T18:53:17+01:00
2009-11-10T18:56:31+01:00
Cw=3mol/dm3
n=4 mole
cw=n/v
3mol/dm3=4mol/v
v=4/3dm3
v=1,3(3)dm3