Mam taki problem. Wypełnić takie coś:

Zródła Historyczne:

Zródła Pisane:

1. Dokumentacyjne
a)....... (jak to sie nazywa +7 przykładów)
b)....... (jak to sie nazywa +6 przykładów)

2.Opisowe
a)....... (jak to sie nazywa +3 przykłady)
b)....... (jak to sie nazywa +8 przykładów)
c)....... (jak to sie nazywa +1 przykład)
d)....... (jak to sie nazywa +1 przykład)

3.Statystyczne
(3 przykłady)

4. Kartograficzne
(4 przykłady)

5. Ikonograficzne
(4 przykłady)

Źródła niepisane

1. Wykopaliskowe
(4 przykłady)

2. Obiekty architektoniczne
(5 przykładów)

3. Dzieła sztuki
(4 przykłady)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • ptrc
  • Rozwiązujący
2009-11-10T19:26:34+01:00
1. Dokumentacyjne
a) Aktowe Statusy, Konstytucje,
b) Normatywne
Przykłady;
notatki urzędowe
spisy inwentarza gospodarczego
protokoły
sprawozdania
skodyfikowane prawa
edykty
są to wszelkie dokumenty pisane

2.Opisowe
a) historiograficzne; Pamiętniki, Kroniki, Roczniki, Dzieła literacki, spisy kazań, wszystkie opisy historyczne
b) narracyjne; pamiętniki oraz kroniki
c) epistolografia; listy prywatne
d) prasa; artykuły prasowe

3.Statystyczne
dane statystyczne
spisy ludności
wskaźnik rozwoju gospodarczego

4. Kartograficzne
wszystkie mapy

5. Ikonograficzne
szkice, obrazy, freski

Źródła niepisane

1. Wykopaliskowe
szczątki naczyń
uzbrojenia
rzeczy wykopane
rzeczy znalezione

2. Obiekty architektoniczne
świątynie
pałace
zamki

3. Dzieła sztuki
posągi
obrazy
rzeźby

Mam nadzieje, że coś pomogłam ;)
2 5 2
  • smq
  • Początkujący
2009-11-10T19:28:07+01:00
Źródła pisane:

1. Dokumentacyjne
a) Aktowe (notatki urzędowe, protokoły, edykty, kodeksy, metryki, akta)
b) Epistolarne (listy, korespondencje, telegramy, księgi, dokumeny, papiery)

2. Opisowe
a) Biograficzne (biografie, żywoty monarchów, władców, herbarze)
b) Historiograficzne (kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie, dzienniki, biblie)
c) Hagiograficzne (żywoty świętych)
d) Memuarystykę (diariusze)

3. Statystyczne
(tabele, wykresy, mapy)

4. Kartograficzne
(mapy, plany krajów miast, wsi, dzielnic, szkice sytuacyjne, przestrzenne układy miast)

5. Ikonograficzne
(plakaty, rysunki, ryciny, szkice)Źródła niepisane:

1. Wykopaliskowe
(szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, pozostałości obiektów mieszkalnych czy grobów)

2. Obiekty architektoniczne
(zamki, świątynie, stare kamienice, pomniki, kościoły)

3. Dzieła sztuki
(obrazy, posągi, rzeźby, biżuteria)
1 5 1
2009-11-10T19:35:51+01:00
Dokumentacyjne
normatywne Zaliczymy do nich wszelkiego rodzaju roczniki, kroniki dzienniki, pamiętniki listy prasaspisy
2.Opisowe historo graficzn