Napiszcie obliczenia do każdego zadania 1.zakład zatrudnia 240 pracowników. 55% zatrudnionych stanowią mężczyżni. ile kobiet i ile męzczyzn pracuje w tym zakładzie?
2.uczen płacił za dojazdy do szkoły 2 zł dziennie. bilety podrożały o 36%. o ile zł więcej będzie płacił uczeń za bilety codziennie. jaka jest cena tego biletu?
3.w klasie liczącej 30 uczniów 70% uczy się języka angielskiego. ilu uczniów chodzi na angielski?
4.cena pewnego towaru wzrosła o 25% i wynosi obecnie 60zł. jaka była cena tego towaru przed podwyżką?
5.robotnik zapłacił 180zł podatku, co stanowiło 20% jego wynagrodzenia.jakie było wynagrodzenie netto?
6.jabłka po wysuszeniu tracą przeciętnie 84% swojej masy. jaka jest masa suszonych jabłek, jeśli przed suszeniem wynosiła 400kg?
7.do wypieku chleba żytniego użyto 800kg mąki. ile kilogramów chleba otrzymamy z tej mąki, jeśli przypiek wynosi 35% masy mąki?
8.masa 200 ziaren grochu wynosi 60g, a siła kiełkowania 96%. oblicz ile ziaren grochu wykiełkuje z 90dag nasion?
9.w klasie jest 18 dziewcząt, co stanowi 60% ogółu klasy. ilu uczniów jest w tej klasie?
10 buraki zawierają 17.5% cukru.ile ton buraków trzeba na wyprodukowanie 12.6t cukru?
11. 16% terenu szkolnego zajmuje budynek szkolny o powierzchni 800m kwadratowych. jaki jest obszar terenu szkolnego?
12.w niedużym mieście liczba osób bezrobotnych wynosi 1800, co stanowi 18% ogółu zatrudnionych. ile osób w tym mieście ma zatrudnienie?
13.w ciągu 7 godz wypaliło się 35% Swiecy.ile godzin może palić się świeca?
14.stolarz uzyskał kredyt na zakup maszyn, oprocentowany na 16%. po roku zapłacił 18200zł odsetek.oblicz wielkość zaciągniętego kredytu?
15.prz budowie domu uległo zniszczeniu 2000 sztuk, co stanowiło 4% ogólnej ilości. ile cegieł zakupiono na budowę domu?
16. lasy w polsce zajmują ok.25% obszaru co stanowi 78000km kwadratowych. 65% obszaru zajmują użytki rolne. jaki obszar zajmują użytki rolne?
17.w klasie liczącej 32 uczniów jest 20 chłopców.ile procent uczniów klasy stanowią chłopcy a ile dziewczynki?\
18.z 450kg rudy otrzymano 54kg miedzi.oblicz zawartość procentową miedzi w tej rudzie?
19.pracę klasową pisało 25 uczniów. 3 uczniów otrzymało ocenę celującą 5 bardzo dobra 7 dobrą 3 dostateczną 5 dopuszczającą reszta osób miała ocenę ndst.wyniki pracy klasowej przedstaw w procentach?
20.cena pewnego towaru wzrosła z 20zł do 23zł. o ile procent wzrosła cena towaru?
2

Odpowiedzi

2009-11-10T19:10:10+01:00
1 ) 240 - 100 %
x - 55%
x = (240*55)/100
x=132
240-132 = 108 tyle pracuje tam kobiet
2009-11-10T19:34:08+01:00
Jade od końca:D
20
20/23 *100%= 86,95%
z19
3/25 * 100% = 12 % -celująca
5/25 *100% = 20% b. dobry
7/25*100% = 28% dobry
3/25 * 100% =12% dostateczny
5/25*100%= 20% dopuszczający
100- (12+20+28+20+12) = 100 -92 = 8% ndst
z 18
54/450 *100%= 12%
z.17
20/32 *100 % =62,5% chłpcy
100%-62,5% = 37,5 % dziew.
16
25% =78000km
65% = x
65 * 78000 /25 =202800 km
z15
4% = 2000
100% = x
2000*100% /4% =50000