1. W wodze pływają trzy kule o jednakowej objętości. Która kula jest wykonana z substancji o największej gęstości?
2. Linijka z podziałką milimetrową trzykrotnie zmierzono długość odcinka AB i otrzymano wynik: 5,3 cm 5,3 cm 5,3 cm. Zapisz średni wynik pomiaru, uwzględniając niepewnosc pomiarową.
Dane: Szukane: Wzór:
3. Tasmą mierniczą mierzono z dokładnościa do 1 cm mierzono wysokosc okna. Otrzymano wynik l1=151cm, l2=152cm, l3=153cm l4=151cm. Oblicz średni wynik i zapisz go, uwzględniajac niepewnosc pomiarową. Wskazówka: Gdy dokładnmość przyrzadu wynosi np. 1 cm. wynik średni zaokręglamy do centymetrów.
4. Korzystając z dsanych w tabeli gestosci, ustal, czy klocek z drewna bedzie pływał w alkoholu etylowym.

Są to zadania ze zbioru zadań ze strony 17.
Prosze o szybką pomoc dam naj.
Jak bedziecie pisac to piszcie tak:
Dane: Szukane Wzór:

1

Odpowiedzi

2009-11-10T20:40:08+01:00
Ad.1
Największą gęstość ma ta kula, która pływa najniżej.
Ad.2
Dane: Szukane:
l1=5,3 cm lśr =?
l2=5,3 cm
l3=5,3 cm
średni wynik obliczymy dodając do siebie wszystkie wyniki i dzieląc przez 3 czyli przez ich ilość
Lśr=(5,3cm+5,3cm+5,3cm)/3=15,9cm/3=5,3cm
lśr=5,3cm±1mm (±1mm ponieważ pomiar dokonywany był za pomocą linijki z podziałką milimetrową)
Ad.3
Dane: Szukane:
l1=151cm lśr=?
l2=152cm
l3=153cm
l4=151cm
lśr=(151cm+152cm+153cm+151cm)/4=607cm/4=151,75cm
lśr=152cm±1cm
Ad.4
gęstość alkoholu etylowego=791kg/m³
gęstość drewna = 400-900kg/m³
To czy klocek będzie pływał jest uzależnione od rodzaju drewna tzn. jeżeli będzie to taki rodzaj, którego gęstość jest mniejsza bądź równa gęstości alkoholy to będzie pływał jeżeli większ utonie.
6 4 6