Zadanie 1.
wymień daty poszczególnych wydarzeń:
a)powstanie Spartakusa
b)reforma administracyjna Dioklecjana
c)śmierć Juliusza Cezara
d)wyprawa Hannibala na Rzym
e)objęcie jedynowładztwa przez Oktawiana
f)nawrócenie się Konstantyna na chrześcijaństwoZadanie 2
przeczytaj dokładnie tekst pochodzący z roczników Tacyta i odpowiedz na pytania

Wewnątrz panował spokój, nazwy urzędów zostały te same, młodsi urodzili się już po bitwie pod Akcjum [...] jakżeż niewielu z tych pozostało, co republikę widzieli!
pytania:
a)kiedy rozegrała się bitwa wspomniana przez autora? Podaj datę roczną lub określ przybliżony jej czas
b)na czym polegało znaczenie tej bitwy w dziejach Rzymu?


Zadanie 3
Przyporządkuj podziały społeczne okresom w dziejach starożytnego Rzymu.
a)nobilowie-ekwici-plebs miejski (w tym proletariusze)
b)honestiores-humiliores
c)patrycjusze-plebejusze
d)stan senatorski-stan ekwicki-stan dekurionów
1)VIIIw.p.n.e.-koniec IVw.p.n.e.
2)III w.p.n.e.-początek Iw.n.e.
3)I-II w.n.e.
4)III-IV w.n.e.

Zadanie 4
Czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe
a)proces przechodzenia wspólnot ludzkich do koczowniczego trybu życia, w którym byt zapewniało zbieractwo i łowiectwo, do życia osiadłego-rolniczego, nazywamy rewolucją neolityczną
b)Hunowie to lud pochodzenia germańskiego, który wywędrował z północnej Europy, rozbił w III w.n.e. państwo Wizgotów i narzucił swoje zwierzchnictwo Rzymowi
c)Starożytni Grecy nazywali barbarzyńcą człowieka niemówiącego po grecku, a w czasach Cesarstwa Rzymskiego określano tym terminem osobę poza imperium.


Zadanie 5
przeczytaj fragment tekstu i wykonaj polecenia

Odkąd zabroniliśmy ludowi głosować, lud nam zobojętniał[...], woła, spętany biedą: chleba i igrzysk[...]

a)wyjaśnij, jakie przemiany polityczne doprowadziły w Rzymie do zaprzestania zwoływania zgromadzeń.
b)Wyjaśnij, w jaki sposób cesarze starali się spełniać żądania ludu rzymskiego.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T19:22:53+01:00
A) (73-71 p.n.e.)
b) II wiek · III wiek
c)15 marca (idy marcowe) 44 p.n.e
d) 221 p.n.e.,
e) 44 r.p.n.e
f)nie wiem
4 2 4
2009-11-10T19:40:56+01:00
A)Powstanie Spartakusa (73-71 p.n.e.) było największym powstaniem przeciwko Rzymowi w I w. p.n.e. W ciągu dwóch lat siły Spartakusa, składające się z tysięcy niewolników, gladiatorów i biednych wieśniaków, wznieciły powstanie na terenie niemalże całej Italii.
b)
DIOKLECJAN
Cesarstwo za Dioklecjana
cesarz rzymski 284 wyniesiony na tron przez armię; wyprowadził państwo z kryzysu, mimo walk wewn. i zagrożenia z zewnątrz; wprowadził monarchię absolutną (tzw. dominat), dokonał reformy administracyjnej
c)
Gajusz Juliusz Cezar urodził się w 100 roku p.n.e. i do dziś znany jest nam jako sławny dowódca wojsk rzymskich. Był zdobywcą ogromnych terenów w Brytanii, Galii i Ilirii! Odnosił wielkie sukcesy z barbarzyńskimi plemionami germańskimi i wyparł je aż za linie Renu. Władza Cezara od 49 roku p.n.e. wzmacniała się coraz bardziej. Miał ogromny wpływ na Senat, Rade Miejską i cieszył się uwielbieniem całego społeczeństwa. Wszystko to doprowadziło w 44 r p.n.e. do nadania mu dożywotniego tytułu
d)Przez kolejnych 10 lat Hannibal walczył w Italii. Nie zajął Rzymu, jak zamierzał. W 204 p.n.e. Scypion Afrykański wylądował w Kartaginie, zmuszając Hannibala do wycofania się z Italii i w bitwie pod Zamą w 202 p.n.e. pokonał Hannibala. Kartagina straciła wszystkie swoje posiadłości poza Afryką i musiała zapłacić kontrybucję oraz podporządkować swoją politykę zagraniczną Rzymowi.
e)
W wyniku podboju świata śródziemnomorskiego i wywołanych tym przeobrażeń społecz-nych tradycyjny ustrój Rzymu zaczął się załamywać. Zalążki tego procesu wystąpiły już wprawdzie wcześniej, ale dopiero stworzenie imperium przyspieszyło kryzys ustrojowy.
f)Konstantyn I Wielki (ur. 27 lutego 272 w Niszu, dziś Serbia, zm. 22 maja 337) – syn Konstancjusza Chlorusa, cesarz rzymski od 306.

Został obwołany cesarzem przez wojska w Brytanii i Galii, natomiast Maksencjusz został wybrany przez wojska rzymskie na cesarza w Rzymie. Po kilku latach walk Konstantyn, przy pomocy Licyniusza panującego we wschodniej części imperium, pokonał ostatecznie Maksencjusza. Stało się to w bitwie przy Moście Mulwijskim w pobliżu murów Rzymu w roku 312. Od tego czasu Konstantyn i Licyniusz rządzili wspólnie. Rzekomo Konstantyn miał wizję, w której objawił się mu krzyż i napis In hoc signo vinces ("pod tym znakiem zwyciężysz"). To miało sprawić, iż w roku 313 podczas spotkania w Mediolanie wydał wraz z Licyniuszem edykt mediolański dający swobodę wyznania chrześcijanom, chociaż bardziej niż sen przyczyniły się do tego względy polityczne. W wyniku konfliktu Licyniusz został pokonany i zabity w 324 roku i od tej pory Konstantyn rządził samodzielnie. Jego politykę charakteryzowała kontynuacja działalności Dioklecjana.

Zmarł z przyczyn naturalnych 22 maja 337 w Ancyronie niedaleko Nikomedii. Na kilka dni przed śmiercią przyjął chrzest z rąk ariańskiego biskupa Euzebiusza z Nikomedii. W planach miał ochrzcić się w wodach Jordanu jak Jezus Chrystus. Konstantyn na bazie dawnej greckiej kolonii Bizancjum wybudował wspaniałe miasto które nazwał - Miastem Konstantyna - Konstantinopolis, przyszłą stolicę cesarstwa bizantyjskiego.

Matką Konstantyna Wielkiego była św. Helena, a żoną Fausta (matka jego jedynej córki – Konstantyny). Po śmierci władzę objęli trzej synowie jego i Fausty
2 1 2