Odpowiedzi

2009-11-10T20:33:36+01:00
Do poprzedniej odp. św. Jan nazywa ich w Apokalipsie nikolaitami

W wypowiedzi używam Ha-Shem - ze względu na Najświętrze imię Elohim żeby Go nie nadużyć, oraz jak nakzują Rabinni

oto przykłady
Avraham - bardzo dobrzez znał Ha-shem dlatego w I Mojżeszowej widzimy różnorodność imoin jakimi się do Niego zwraca np. Adonai, El Shadai, Elohim ..... wierzył Ha-Shem za co dostał syna z Sary oraz zapewnienie że z jego rodu wyjdzie Messiah

Jicchak - był synem Avrahama i wierzył podobnie jak ojciec Ha-Shem i był mu oddany pełnił Jego wolę, Poszedł tam gdzie Ha-Shem mu nakazał

Jaccow - syn Jicchak i brat Ezawa podobnie jak ojcowie mocno wierzył Ha-Shem trwał w społeczności z nim, sam Ha-Shem mu się objawił

Hiob - wierzył w 100% Ha-Shem, nie sprzeciwiał się Jego woli mimo że nie zawsze była przyjemna

Daniel - mimo uprowadzenia do niewoli babilońskiej, codziennie modlił sie w strone świętego miasta do Ha-Shem modląc się o cały naród, i przepraszając za niego, nie bał się nawet zakazu króla przez co trafił do lwiej jamy

Szadrak, Meszak i Abed-Nego - ci trzej mężowie nie oddali pokłonu innemu bogu, do końca byli wierni Ha-Shem przez co trafili do pieca ale Ha-Shem i wyratował

Estera - Wierzyła Ha-Shem tak że zwróciła się do króla o zniesienie werdyktu na jej naród - co groziło ścięciem w uwczesnym czasie

Proszę 10
taki przykaładów jest mnóstwo np. Jozue,Saumel, David ......