Zadanie 1.
Cenę towaru podwyższono o 15% a następnie obniżono o 18% i wynosi ona ostatecznie 471,50zł. Oblicz cenę pierwotną towaru oraz jego cenę po podwyżce.

Zad2.
Jaki kapitał wpłacono na 3-miesięczną książeczkę terminową, oprocentowną 12% w skali roku, jeżeli po 6 miesiącach wysokość wkładu wraz z odsetkami wyniosła 10609 zł

Proszę o obliczenia :)

2

Odpowiedzi

2009-11-10T19:26:01+01:00
X= cena pierwotna
x+x*15%=1.15x <- cena po podwyżce
115.x- 18%*1.15x=0.943x
0.943x=471,50zł |*1000
943x=471500zł |: 943
x=500 zł
1 2 1
2009-11-10T22:36:30+01:00
1.
471,5 - 82%
x - 100%

x=471,5*100%/82%
x=575

575 - 115%
y - 100%

y=575*100%/115%
y=500%
Odp. Początkowo cena wynosiła 500 złotych.

2.
Wpłacono x
Po 3 miesiącach było 103%x, czyli y
Po 6 miesiącach wpłacono 103%y, czyli 10609 złotych.
10609 - 103%
y - 100%

y=10609-100/103
y=10300

10300 - 103%
x - 100%
x=10300*100/103
x=10000

Odp. Na początku wpłacono 10000 złotych.
1 1 1