Odpowiedzi

2011-07-05T12:43:17+02:00

zad.1

Ca(OH)_2-->Ca^2^+ + 2OH^-

wodorotlenek wapnia-->kation wapnia+aniony wodorotlenkowe

 

Ba(OH)_2-->Ba^2^+ + 2OH^-

wodorotlenek baru-->kation baru+aniony wodortlenkowe

 

Sr(OH)_2-->Sr^2^+ + 2OH^-

wodorotlenek strontu-->kation strontu+aniony wodorotlenkowe

 

HBr->H^+ + Br^-

kwas bromowodorowy-->kation wodoru+anion bromkowy

 

H_SO_4-->2H^++SO_4^2^-

kwas siarkowy(VI)-->kationy wodoru+anion siarczanowy(VI)

 

HNO_3-->H^+ + NO_3^-

kwas azotowy(V)-->kation wodoru+anion azotanowy(V)

 

H_3PO_4-->3H^+ + PO_4^3^-

kwas fosforowy(V)-->kationy wodoru+anion fosforanowy(V)

 

K_2CO_3-->2K^+ + CO_3^2^-

węglan potasu-->kationy potasu+anion węglanowy

 

 

 

zad.2

NaOH+H_3PO_4-->NaH_2PO_4+H_2O