Zad1. oblicz czy 0,5 mola aztu wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku
zad2.oblicz czy 12g magnezu wystarczy do otrzymania 0,5 mola tlenku magnezu
zad3. oblicz ile decymetrów sześciennych tlenu powstanie z rozkładu 4 moli tlenku rtęci (II)
zad4. etanol spala się według równania :C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

1

Odpowiedzi

2009-11-10T19:56:31+01:00
1.N2 + 3H2 ------> 2NH3

z 1 mola azotu otrzymujemy 2 mole amoniaku

układamy proporcje

1 mol N2 ------ 2 mole NH3

X -------------- 0,2 mola NH3

X = 0,1 mola N2. Aby otrzyma 0,2 mola amoniaku musi przereagować 0,1 mol azotu, czyli 0,5 mola azotu wystarczy do otrzymania tej ilości amoniaku
3.
2HgO -----> 2Hg + O2

Z rozkładu 2 moli HgO powstaję 1 mol tlenu- 22,4 dm3
układamy proporcje

2 mole HgO ------- 22,4 dm3

4 moli --------- X

X = 44,8 dm3 – objętość tlenu, który powstanie z rozkładu 4 moli HgO
4.
C2H5OH + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O

2.
Żeby powstało 0,5 mola MgO potrzebne jest 0,5 mol Mg, masa molowa magnezu: 24 g/mol
0,5 mol*24 g/mol=12 g
starczy akurat ;)
10 4 10