Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T21:06:16+01:00
Reakcja tworzenia jodowodoru:
H2 + I2 → 2 HI

W procesie powstawania 2 moli jodowodoru uczestniczy 1 mol jodu i 1 mol wodoru.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Obliczamy, ile potrzeba jodu do utworzenia 5,64 mola jodowodoru.

2 mole HI-----------------------------------1 mole I2
5,64 mole HI--------------------------------x (moli I2)

x = 2,82 mola I2

Policzymy, ile pozostało jodu w mieszaninie po ustaleniu stanu równowagi:

2,94 mola I2 - 2,82 mola I2 = 0,12 mola I2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Obliczamy, ile potrzeba wodoru do utworzenia 5,64 mola HI

2 mole HI-----------------------------------1 mole H2
5,64 mole HI--------------------------------x (moli H2)

x = 2,82 mole H2

Policzymy, ile pozostało wodoru w mieszaninie po ustaleniu stanu równowagi:

8,10 mola H2 - 2,82 mola H2 = 5,28 mola H2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Stała równowagi będzie to kwadrat stężenia produktu przez iloczyn stężenia substratów, które pozostały po ustaleniu stanu równowagi:

Kc = (5,64)² / (0,12 * 5,28) ≈ 50,2

P.s. Gdyby było źle, proszę zgłosić złe rozwiązanie.

Pozdro)


44 4 44