1.Podaj dwa przykłady soli , które w roztworze wodnym wykazują różny odczyn,a mają ten sam anion . Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji .

2.Podaj dwa przykłady soli , które w roztworze wodnym wykazują różny odczyn, a mają ten sam kation . Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T21:21:37+01:00
Sole NaCl i AlCl3 mają ten sam anion Cl-, a różny odczyn.

NaCl jako sól mocnego kwasu i mocnej zasady będzie miała odczyn obojętny:

NaCl + H2O → Na+ + Cl- + H+ + OH- (liczba H+ i OH- jest taka sama)

AlCl3 jest solą MOCNEGO KWASU i słabej zasady, a więc odczyn będzie KWASOWY:

AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3 + 3Cl- + 3H+ (liczba H+ większa niż OH-)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sole KCl i K2CO3 mają ten sam kation K+, a różny odczyn.

KCl jako sól mocnego kwasu i mocnej zasady będzie miała odczyn obojętny:

KCl + H2O → K+ + Cl- + H+ + OH- (liczba H+ i OH- jest taka sama)

K2CO3 jest solą słabego kwasu i MOCNEJ ZASADY, a więc odczyn będzie ZASADOWY:

K2CO3 + 2 H2O → 2K+ + H2CO3 + 2 OH- (liczba H+ większa niż OH-)

Pozdro)