Krzyżowano dziwaczki o wysokich i nierozgałęzionych pędach z niskimi o pędach rozetkowatych w pokoleniu F1. Otrzymano 100 procent osobników wysokich i nierozgałęzionych. Wykonano krzyżowanie dwóch osobników potomnych i otrzymano 6220 osobników o cechach dominujących z 11061 całkowitej puli osobników F2 oraz 691 osobników o cechach recesywnych. jaki był rozkład fenotypowy pokolenia F1.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T22:01:24+01:00
Rozwiązanie w załączniku
jakby były jakieś pytanka proszę pisać
A-wysokie
a-nieskie
B-nierozgałęzione
b-rozetkowate