Odpowiedzi

2009-11-10T21:46:01+01:00
Tlen jest na II stopniu utlenienia i występuje zawsze w cząsteczce.

2Ca(II) + O₂ --> 2CaO
4Cu(I) + O₂ --> 2Cu₂O
4P(III) + 3O₂ --> 2P₂O₃
4P(V) + 5O₂ --> P₄O₁₀
C(IV) + O₂ --> CO₂
4Na(I) + O₂ --> 2Na₂O
2Ca(II) + O₂ --> 2CaO
4Al(III) + 3O₂ --> 2Al₂O₃
4As(V) + 5O₂ --> 2As₂O₅
S(IV) + O₂ --> SO₂
4 3 4