Odpowiedz na pppppytania

Etap szkolny:
1Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.
2Podstawowe elementy komputera i ich funkcje
3Podstawowe usługi systemu operacyjnego: Windows
4Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej
5Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki
6Zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie.
7Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych.
8Umiejętne posługiwanie się edytorem tekstu.
9Formy reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer – prezentacje multimedialne, html.
10Rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej – prosty algorytm zawierający w sobie instrukcję „if” np. umożliwiający rozwiązanie zadania z matematyki.
11Jednostki informacji.

i taki obrazeczek na dole

Proszę o zrobienie może być nawet wyklejone z neta

2

Odpowiedzi

2009-11-10T21:44:24+01:00
Dam ile mam

1) Na stanowisku pracy wyposażonym w komputer obowiązują następujące zakazy:
· zakaz spożywania posiłków;
· zakaz przechowywania cieczy łatwopalnych;
· zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych i sprzętu;
· zakaz pracy osób nieupoważnionych;
· zakaz przechowywania magnesów, metali namagnesowanych oraz noszenia biżuterii magnetycznej;
· zakaz instalowania oprogramowania bez wiedzy nauczyciela;
· zakaz kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania i danych udostępnionych na stanowisku;
· zakaz zakłócania pracy sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania oraz działania sieci komputerowej.

2Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części. Podstawowe urządzenia w komputerze to: płyta główna, procesor, pamięć RAM, CD-ROM, stacja dyskietek, twardy dysk, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa. Natomiast monitor, klawiatura i mysz to podstawowe urządzenia peryferyjne, służące do komunikowania się z komputerem.

3)Moduły opisane w tym rozdziale udostępniają interfejsy do cech systemu operacyjnego, które dostępne są w (prawie) każdym systemie, np. operacje na plikach, czy informacje na temat czasu. Interfejsy są w większości oparte na tych, które oferuje system Unix oraz biblioteka języka C, lecz dostępne są one również w innych systemach. Oto zostawienie modułów

4)Czym jest sieć komputerowa?
Jest to nic innego jak połączenie ze sobą dwóch lub więcej komputerów. Ze względu na sposób połączenia ze sobą komputerów oraz ze względu na rolę jaką one pełnią rozróżniamy kilka rodzajów sieci.
Sieć peer-to-peer

8) Rozwijanie wiadomości na temat funkcji edytora tekstu. ... Prawidłowe posługiwanie się dostępnymi w edytorze grafiki, umiejętne komponowanie zestawu barw

11) Jednostki informacji. Najmniejszą jednostką informacji jest bit. Skróconym symbolem bitu jest b.
Wyższe jednostki to:
oktet (octet) - 8 bitów
bajt (byte, symbol: B) - pierwotnie ilość bitów przetwarzana jednocześnie przez komputer. Współcześnie, właściwie już od późnych lat 50.[potrzebne źródło], używa się wyłącznie do oznaczenia 8 bitów (czyli oktetu).
Do oznaczenia większych ilości bajtów stosuje się przedrostki dziesiętne układu SI, będące wielokrotnościami liczby 10 (103n):
kilobajt (kilobyte, symbol kB) - 103 = 1000 bajtów
megabajt (megabyte, symbol MB) - 106 = 10002 = 1 milion bajtów
gigabajt (gigabyte, symbol GB) - 109 = 10003 = 1 miliard bajtów
terabajt (terabyte, symbol TB) - 1012 = 10004 = 1 bilion bajtów
2009-11-10T21:45:40+01:00
1.Sprawdzenie połączeń całego zestawu komputerowego

Przestrzeganie kolejności włączania i wyłączania elementów zestawu komputerowego

Nie zasłanianie otworów wentylacyjnych

Właściwe wkładanie do napędów dyskietek i płyt CD

Właściwe ustawienie monitora

Właściwe ustawienie elementów zestawu komputera, umożliwiające ciągły nadzór nad wykonywanymi czynnościami

Prawidłowa ochrona przed wirusami komputerowymi
2.ELEMENTY JEDNOSTKI CENTRALNEJ:
płyta główna
dysk twardy
procesor
pamięć
karta graficzna
karta sieciowa
karta dżwiękowa
modem
stacja dyskietek
Dalszych nie wiem przykro mi :(