W 3 sekundzie ruchu jednostajnie przyśpieszonego bez prędkości posczątkowej ciało przebyło drogę 12 m
a) jaką droge przebył w pierwszej sekundzie ruchu?
b) ile wyniosło przyśpieszenie w tym ruchu
c) Jaką drogę przebyło w ciągu pierwszych 2 sekund ruchu

2

Odpowiedzi

2009-11-10T22:22:04+01:00
Dane:
t=3s
s=12m
v=s/t=12m/3s=4m/s
a=v/t=4m/s / 3s = 1 1/3 m/s²

a)s=1/2a*t²= 1/2*1 1/3 m/s²*(1s)²= 2/3 m
b)a=v/t=4m/s / 3s = 1 1/3 m/s²
c)s=1/2a*t²= 1/2*1 1/3 m/s²*(2s)²= 2 2/3m
2009-11-10T22:38:26+01:00
S - droga = vt + at²/2 = 12m
t - czas ruchu = 3s
ponieważ prędkość początkowa v = 0 to s = at²/2
a - przyspieszenie = 2s/t² = 24/9 = 2,7m/s²
a)
t = 1s
s = at²/2 = 2,7 razy 1 dzielone przez 2 = 1,34m
b)
przyspieszenie = a - przyspieszenie = 2s/t² = 24/9 = 2,7m/s²
c)
t = 2s
s = at²/2 = 2,7 razy 4 dzielone przez 2 = 5,4m