Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-10T22:38:28+01:00
Charakterystyka i zycie owadów
1. Są najliczniejszą grupą zwierząt. Żyją na lądzie, ale niektóre wtórnie przystosowały się do życia w wodach słodkich.
2. Ich ciało składa się z ograniczonej liczby segmentów (najwięcej 21), które grupują się w części ciała – GŁOWA (6 segmentów), TUŁÓW (3) i ODWŁOK (pozostałe segmenty – zwykle 10).
3. Na głowie dorosłego owada znajdują się oczy złożone , jedna para czułków i odnóża gębowe (jedna para żuwaczek i dwie pary szczęk), które wchodzą w skład aparatu gębowego.
4. Typ aparatu gębowego zależy od rodzaju pokarmu i sposobu jego pobierania.
- typ gryzący spotyka się u owadów drapieżnych oraz takich, które pobierają kęsy pokarmu stałego, np. u owadów bezskrzydłych , a także u larw i postaci dorosłych owadów skrzydlatych, np. u chrząszczy.
- Owady które odżywiają się sokami roślinnymi lub płynami ciała zwierząt posiadają narządy
gębowe przystosowane do nakłuwania powłok ciała a następnie ssania płynów – typ kłująco – ssący.
- Czasem pokarm płynny jest bezpośrednio dostępny do wyssania, np. nektar kwiatów. Wystarczy wtedy tylko trąbka do ssania – typ ssący, np. motyl.
- Pszczoły, które wprawdzie żywią się nektarem, ale muszą również ugniatać wosk do budowy plastrów w ulu posiadają typ gryząco – liżący.
- Mucha natomiast posiada aparat gębowy typu liżącego.
5. Owady przejawiają wiele złożonych zachowań instynktownych – opieka nad potomstwem czy życie społeczne.
Zycie i wedrowki ptakow
Życie ptaków dostosowane jest do cyklicznych zmian w przyrodzie, związanych z następującymi po sobie porami roku. Jest to widoczne zwłaszcza w naszych szerokościach geograficznych, gdzie zimą i latem panują krańcowo różne warunki decydujące o życiu zwierząt. Jednym z nich jest dostępność pokarmu. W czasie krótkiego zimowego dnia znacznie trudniej znaleźć coś do zjedzenia, zwłaszcza, kiedy warstwa pokrywającego wszystko śniegu staje się coraz grubsza i twardsza. Ptaki w różny sposób przystosowały się do tych zmian. Zdecydowana większość gatunków po wychowaniu młodych podejmuje wędrówkę w cieplejsze rejony, gdzie przez następną część roku znajdą korzystne dla siebie warunki – dłuższy dzień i obfitość pokarmu. Jesienią, a na dalekiej północy już latem, rozpoczyna się czas migracji. Nasz kraj jest obszarem, z którego ptaki nie tylko odlatują na zimę. Na terenie Polski znajdują schronienie gatunki z północy, dla których nasza zima jest wystarczająco łagodna.Wędrówka to bardzo trudny, pełen niebezpieczeństw okres w życiu ptaków. Nie wszystkie ptaki dolatują na zimowiska. Nie wszystkie, które podejmują powrotną drogę, docierają na miejsce lęgów. Pewne gatunki nie podejmują więc tej ryzykownej drogi i "wolą" radzić sobie z trudnościami na miejscu. Są to gatunki, które przystosowały się do warunków naszej zimy, potrafią znaleźć pożywienie nawet pod warstwą śniegu i przeczekać do wiosny.
2009-11-10T22:56:12+01:00
Są najliczniejszą grupą zwierząt. Ich ciało składa się z segmentów (najwięcej 21), które grupują się w części ciała – GŁOWA (6 segmentów), TUŁÓW (3) i ODWŁOK (pozostałe segmenty – zwykle 10).Na głowie dorosłego owada znajdują się oczy złożone , jedna para czułków i odnóża gębowe , które wchodzą w skład aparatu gębowego.Typ aparatu gębowego zależy od rodzaju pokarmu i sposobu jego pobierania.Tułów owadów zaopatrzony jest w trzy pary członowanych odnóży krocznych. Na drugim i trzecim segmencie tułowia u owadów uskrzydlonych rozwijają się skrzydła (2 pary). Układ pokarmowy – owady maja dobrze rozwinięte ślinowe, pełniące m. in. funkcję gruczołów trawiennych. Otwór gębowy otoczony aparatem gębowym, przystosowanym do pobierania określonego rodzaju pokarmu, a również często do jego wstępnej obróbki.Układ oddechowy – tworzą tchawki rozgałęziające się w całym ciele i oplatające wszystkie narządy.