Odpowiedzi

2012-07-31T12:56:05+02:00

KBr - jonowe

HBr - kowalencyjne spolaryzowane

CaCl₂ - jonowe

H₂S - kowalencyjne spolaryzowane

Li₂O - jonowe

MgS - jonowe

O₂ - kowalencyjne (atomowe)

SiO₂ - jonowe

N₂ - kowalencyjne (atomowe)

N₂O₃ - kowalencyjne spolaryzowane

PH₃ - kowalencyjne (atomowe)

Br₂ - kowalencyjne (atomowe)

SiH₄ - kowalencyjne (atomowe)