Zad 1
Uzupelnij
√ =11
√ =13
√ =¼
√ =0.1
∛ =0.1
∛ =-5
∛ =-⅔
∛ =1⅓
√36*√144=
√9*√ =21
√ /√25=2
∛27*∛-8=
∛64*∛ =40
∛125/∛ =-5
√121*∛-27=
∛216*√ =36
√196/∛ =-7
zad 2
Co jest wieksze
√31 czy 5
√47 czy 7
√99 czy 9
√90 czy 9
∛70 czy 5
∛-10 czy -1
2√67 czy 16
⅓√35 czy 2
zad 3
Zapisz w prostrzej postaci
8√7+√7=
10+5√6-2√6=
2√13-1+√13=
3∛10-∛10=
-∛5+∛5=
3∛9-∛9=
zad 4
zapisz jak najprostszej postaci
√7²+√6-(√6)²=
∛5²+2√5-2∛(-5)³=
-∛5³-∛7-∛-7=
zad 5
Napisz czy jest rowne czy nie
(3√7)² 3*7
(2∛11)³ 8*11
(5∛11)² 25*11
(2√12)³ 8*12
2,5√3*4√3 10*3
3√3*(2√3)² 36√3
3√6*2(√6)² 6*6
√3*(2√3)³ 8*9
zad 6
wpisz brakujaca podstawe potegi,a nastepnie oblicz ( wynik zapisz w postaci potegi)
√7⁶=√( )²=
√12⁸=√( )²=
∛5¹²=∛( )³=
∛12₉=∛( )³=

3

Odpowiedzi

2009-11-10T22:35:56+01:00
Zad.2
√31 jest wiekszy od 5
√47 jest mniejsza 7
√99 wieksza 9
√90 wieksza 9
∛70 mniejsza 5
∛-10 wieksza -1
2√67 wieksza 16
⅓√35 wieksza 2
3 5 3
2009-11-10T22:41:23+01:00
Uzupelnij
√121 =11
√169 =13
√¹/₈ =¼
√0.01 =0.1
∛0.001 =0.1
∛-125 =-5
∛-⁸/₂₇ =-⅔
∛⁶⁴/₂₇ =1⅓
√36*√144=72
√9*√49 =21
√100 /√25=2
∛27*∛-8=-6
∛64*∛125 =40
∛125/∛-1 =-5
√121*∛-27=-33
∛216*√36 =36
√196/∛-8 =-7
zad 2
Co jest wieksze
√31 > 5
√47 < 7
√99 > 9
√90 > 9
∛70 < 5
∛-10 < -1
2√67 > 16
⅓√35 > 2
zad 3
Zapisz w prostrzej postaci
8√7+√7=9√7
10+5√6-2√6=10+3√6
2√13-1+√13=3√13-1
3∛10-∛10=2∛10
zad 4
zapisz jak najprostszej postaci
√7²+√6-(√6)²=1+√7
∛5²+2√5-2∛(-5)³=∛25+2√5-10
-∛5³-∛7-∛-7=
zad 5
Napisz czy jest rowne czy nie
(3√7)² 3*7 NIE
(2∛11)³ 8*11 TAK
(5∛11)² 25*11 NIE
(2√12)³ 8*12 NIE
2,5√3*4√3 10*3 TAK
3√3*(2√3)² 36√3 TAK
3√6*2(√6)² 6*6 NIE
√3*(2√3)³ 8*9 NIE
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T22:45:06+01:00
Zad 1
√121 =11
√169 =13
√1/16 =¼
√0,01 =0.1
∛0,001 =0.1
∛-125 =-5
∛-8/27 =-⅔
∛125/27 =1⅓
√36*√144=6*12=72
√9*√49 =21
√100 /√25=2
∛27*∛-8=3*(-2)=-6
∛64*∛1000 =40
∛125/∛-1 =-5
√121*∛-27=11*(-3)=-33
∛216*√36 =36
√196/∛-8 =-7
zad 2
Co jest wieksze
√31 > 5
√47 < 7
√99 >9
√90 > 9
∛70 < 5
∛-10 < -1
2√67 > 16
⅓√35 < 2

zad 3

8√7+√7=9√7
10+5√6-2√6=10+3√5
2√13-1+√13=3√13+1
3∛10-∛10=2∛10
-∛5+∛5=0
3∛9-∛9=2∛9

zad 4

√7²+√6-(√6)²=7+√6-6=1+√6
∛5²+2√5-2∛(-5)³=∛25+2√5+10
-∛5³-∛7-∛-7=-5
zad 5

(3√7)² ≠3*7
(2∛11)³ = 8*11
(5∛11)²≠ 25*11
(2√12)³ =8*12
2,5√3*4√3 =10*3
3√3*(2√3)²= 36√3
3√6*2(√6)²≠ 6*6
√3*(2√3)³≠ 8*9
zad 6

√7⁶=√(343 )²=343=7³
√12⁸=√( 20736)²=12^4
∛5¹²=∛(625 )³=5^4
∛12₉=∛(1728 )³= 12³
8 4 8