Przeczytaj zdania i wpisz litere P przy prawdziwych lub litere F-przy falszywych. w zdaniach falszywych przekresl bledne sformulowania i popraw je.
1.Azot jest latwo palny
2.Azot stanowi 50% objetosciowych powietrza
3.Azot zaliczany jest do stalych skladnikow powietrza
4.Zanieczyszczenia powietrza powoduja m.in.:tlenki azotu, tlenki siarki i pyly.
5.Powietrze jest zwiazkiem chemicznym tlenu i azotu.
6.Azot jest uzywany do produkcji kwasu siarkowodorowego.
7.Tlen i azot sa jedynymi skladnikami powietrza.
8.Ciekly azot sluzy do szybkiego zamrazania.

1

Odpowiedzi

2009-11-10T22:57:29+01:00

1. F
2. F
3. P
4. P
5. Nie tylko, więc F
6. F
7. F
8. P

74 3 74