Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T23:02:06+01:00
Stan skupienia: gaz
Barwa: bezbarwny
Gęstość: 1,2505 kg/m³
Rozpuszczalność w wodzie: trudno rozpuszczalny w wodzie
Zapach: bezwonny
Palność: nie podtrzymuje palenia
Temperatura topnienia: -209⁰C
Temperatura wrzenia: –195,8⁰C
385 4 385