Odpowiedzi

2009-11-11T01:19:59+01:00
Oblicz obwód rombu o polu równym 48cm kwadratowe, wiedząc,że stosunek długości przekątnych jest równy 3
1:3
czyli x:3x
P=48cm²
P=1/2*x*3x
48=3/2 x²
x²=48:3/2
x²=48*2/3
x²=32
x=4√2cm
3x=12√2cm
Obw=4a
a²=(1/2x)²+(1/2*3x)²
a²=(2√2)²+(6√2)²
a²=8+72
a²=80
a=√80
a=4√5cm
obw=4*4√5=16√5cm
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-11T03:30:44+01:00
Stosunek dł. przekątnych x:3x

P=48cm² P=x*3x/2
więc stąd mamy:
1,5 x²=48
x²=48/1,5
x²=32<=> x=4√2 lub x=-4√2 -sprzeczne z warunkami zadania, bo długość nie może być wartością ujemną dlatego długości przekątnych mają odpowiednio:
x=4√2cm
3x=12√2cm

a²=(1/2x)²+(3/2*x)²
a²=(1/2*4√2)²+(3/2*4√2)²
a²=(2√2)²+(6√2)²
a²=4*2+36*2
a²=8+72
a²=80
a=√80
a=4√5cm Ob.=4a=4*4√5=16√5 (cm)

odp. Obwód wynosi 16√5 cm.
7 5 7