Odpowiedzi

2009-11-10T23:40:18+01:00
ISLAM-religia monoteistyczna i uniwersalityczna : stworzona w VII w. przez Mahomeda, zapoczatkowana na terenie płw. Arabskiego : nazwa oznacza całkowite podporządkowanie sie Bogu :podstawą jest wiara w jednego Boga Allacha oraz przestrzeganie obowiazków kazdeo muzłumanina- 5 filarów islamu : wyznania wiary,modlitwy( 5 razy dziennie),jałmużny, postu podczas ramadanu oraz pielgrzymki do Mekki przynajmniej raz w życiu : głównymi księgami zawierającymi zasady wiary są : Koran i Sunna (tradycja Proroka); w VII w. wykształciły się 3 podstawowe ugrupowania: sunnici,szyici,charydżici:około 900 mln. wyznawców.

CHRZEŚCIJAŃSTWO-religia monoteistyczna i uniwersalistyczna , powstała w Iw.w Palestynie w wyniku działalości Jezusa z Nazaretu ;nazwa religi pochodzi od imienia chrystus (pomazaniec, mesjasz), które nadano Jezusowi ; opiera sie na wierze w zbawczą rolę śmierci i zmartwychwstania chrystusa ;dzieli sie na szereg wyzznań i kościołów ; w 1054 doszło do zasadniczego podziału w chrześcijaństwie ( schizma Wschodnia), wktórego wyniku odzieliły sie od siebie kościół rzymski( katolicki) orazkościół prawosławny; w XVI w .w wynikureformacji wyodrębniły sie Koscioły protestanckie.

JUDAIZM-religia narodowa , najstarsza religia monoteistyczna , oparta na wierze w jednego Boga Jahwe,który zawarł z ludem Izraela przymierze; nakazujewiarę w boskie objawienie ; Tory oraz życie zgodne z jej nakazami; cecha jest oczekiwanie na przyjście Mesjaszai odkupienie ; początki judaizmu wiąża sie zpostacią Mojżesza ; jednak judaizm we współczesnym kształcie powstał tuż po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej ( VI w.p.n.e ); opiera się głównie na biblii Hebrajskiej i Talmudzie w Judaiżmie nie ma scentralizowanej hierarhii religijnej ,podstawowa jednostka organizujacą ycie w religi jest kahał
1 5 1